IP Projekt a.s.

Jednička v projektování velkokapacitních skladovacích nádrží

IP Projekt a.s. je od roku 2003 specializovanou firmou, která poskytuje projekční, inženýrské a dodavatelské služby při výstavbě investičních celků, dílčích provozních souborů a výrobních jednotek ve vybraných průmyslových segmentech a to zejména v oblasti uskladňování a zpracování ropy a chemických produktů, ale i v ostatních odvětvích. Mezi naše nejvýznamější klienty v této oblasti patří společnost MERO ČR a.s.

Od roku 2010 se společnost intenzivně zabývá tzv. 3D pasportizaci a digitalizací objektů, přičemž pilotní projekt byl uskutečněn v letech 2010-2015 právě u společnosti MERO ČR a.s., která si takto nechala zdokumentovat areál Centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi.

Další naší oblastí jsou projekční a inženýrské činností s orientací na ocelobetonové systémy v pozemním stavitelství a také služby pro malé stavebníky.