3D Pasportizace a digitalizace

Vytvoříme vám 3D skenerem vizualizaci propojenou do výkresové dokumentace skutečného stavu s databází údajů o všech důležitých částech objektu

Pro moderní a uživatelsky příjemnější řízení a správu jakéhokoliv objektu nabízíme 3D pasportizaci a digitalizaci. Pomocí 3D skeneru provádíme kompletní zaměření stavu stavebních nebo technologických objektů, včetně jeho součástí do požadovaného detailu. Zaznamenané hodnoty se znázorní ve stávající výkresové dokumentaci nebo vytvoří dokumentaci zcela novou ve 3D formátu. Zakreslení zaměřeného skutečného stavu objektů je provedeno v programu AutoCAD nebo Autodesk Revit.

Takovýmto způsobem získáte k danému objektu prostorovou dokumentaci skutečného stavu v kvalitě digitální fotografie nebo videa s minimální odchylkou a v odpovídajícím měřítku, která slouží jako dokonalá platforma – databáze informací o objektech a jejich součástí pro navazující informační systémy správy nebo řízení.

V takto vytvořeném prostředí je schopen se následně interaktivně pohybovat téměř každý průměrně zdatný uživatel.

Tuto dokumentační a databázovou platformu využijete zejména pro tyto procesy:

  • správa a údržba budov a areálů – Facility management
  • správa, údržba a řízení technologii, výrobních procesů
  • animace pro bezpečnostní a protipožární opatření
  • simulace pro havarijní stavy
  • provozní a investiční příprava pro modernizaci nebo rekonstrukci
  • virtuální prohlídky
  • energetické audity
  • revize zařízení