Velkokapacitní nádrže

Nádrže pro ropný a chemický průmysl

Poskytujeme komplexní služby pro oblasti uskladňování, zpracování ropy, chemických produktů, a to jak v rámci výstavby nových zařízení, tak pro modernizace a rekonstrukce stávajících provozů

IP Projekt, a.s. aplikuje metody projektování vyvinuté ve spolupráci s předními vědeckými kapacitami v oboru skořepinových konstrukcí. Způsob výpočtu, použití materiálu s vlastnostmi podporujícími navržení nejvýhodnější konstrukce a vyvinutí technologických postupů výroby a montáže, se společnost IP Projekt, a.s. řadí mezi evropskou špičku v tomto oboru. Válcové velkokapacitní skladovací nádrže na ropu a ropné produkty s kapacitou až 125 000 m3, kulové tlakové nádrže s kapacitou 100 – 6 000 m3 pro uskladnění kapalin a plynů pod tlakem, jakož i zasypané válcové tlakové nádrže s výhodou přirozené ochrany náspem, jsou projektovány s důrazem na úsporu jak investičních nákladů, tak i provozních nákladů. Výsledkem je nejvýhodnější poměr pořizovacích a následně provozních nákladů k uskladněnému množství.

Toto výjimečné postavení umožňuje společnosti IP Projekt, a.s. zajišťovat dodávky investičních celků uskladňovacích tanků na klíč, případně jejich částí, jakými jsou zejména :

  • inženýrsko-technická konzultační a poradenská činnost v období přípravy investičního záměru
  • zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení
  • zpracování projektové i dílenské dokumentace válcových nádrží stojatých, ležatých, nadzemních, zasypaných, tlakových i atmosférických
  • zpracování projektové i dílenské dokumentace oprav a modernizace stávajících nádrží
  • zpracování projektové i dílenské dokumentace tlakových kulových nádrží
  • autorský dozor a technická podpora v průběhu stavby
  • výběr subdodavatelů
  • zpracování dokumentace pro prefabrikaci potrubí